Visiting Places

 

 Places to visit near Kalpakkam

 

1.Mahabalipuram(15 km from Kalpakkam and 90 km from Pondy)

 

  • Pallava Temple
  • Five Rathas
  • Tiger Cave
  • Sea Shore
  • Light House
  • Vishnu Temple

2. Thiruporur Murugan Temple(35 Km from Kalpakkam)

3. Thirukazhukundram (18 km from Kalpakkam)

.